Zigo

Мапекс АД

Мапекс АД е водеща българска геоинформационна компания, предоставяща геодезически и ГИС решения в областта на строителството, архитектурата и дейностите по кадастъра. Иновативните решения и геоинформационни технологии на Мапекс дават възможност за ефективно управление на геоинформация и активи от организации в публичния и частния сектор за тяхното успешно бизнес развитие. Компанията предлага пълна гама от услуги, свързани с геодезия и кадастър, като геодезическо измерване, GPS измерване, трасиране, проектиране, контрол на строителни работи или разработка на кадастрални карти и регистри, както и готови софтуерни и ГИС технологии. Сред тях е и географска информационна система ТОБЕЛ, създадена от Мапекс.

За контакти:
Деян Балтаджиев - 0878 401 602


ЦЕНТРАЛЕН ОФИС София
България
1784 София
ж.к. Младост 1
бул. Андрей Ляпчев 51
Бизнес център ЕВРОМАРКЕТ
етаж 2

тел.: +359 2 91 71 971
Факс: +359 2 91 71 979
E-mail: djivkov@mapex.bg
Работно време: Понеделник - Петък:08:30-17:30