Zigo

Функции

Приложението не само изчислява най-добър маршрут, но и съхранява данни за изминалия път и времето, отделено за всяка една доставка. Така, благодарение на натрупаните данни, се постига лесно управление и възможност за изготвяне на навременни анализи, оптимизиране и автоматизиране на всички процеси на обслужване.

Освен всичко, логистичният софтуер предотвратява грешките, които могат да бъдат допуснати в процесите на обслужване и управление на клиентите лично от логист. Например завършването на сложните изчисления, необходими за анализиране данните за транспортирането, не само отнема много време, но и твърде често се подлага на човешки грешки, които често струват много пари на компанията. Тъй като тези изчисления вече се обработват изцяло от софтуера, тези проблеми биват елиминирани.
Ръководство за работа Логист
Ръководство за работа обслужване клиенти
Ръководство за работа администратор