Настоящият документ представлява ръководство за потребителя на ZIGO – електронна система за управление на данни, свързани с предоставяните от Office Express куриерски услуги. Основната цел на ръководството е да запознае служителите, които работят в call center с най-важните функции и ресурси и да даде основни насоки, необходими за успешната работа в ZIGO, по-конкретно: • Навигация в системата
 • Описание на модулите на системата
 • Работа с динамична карта
 • Въвеждане на настъпили промени по поръчки
 • Достъп до всички маршрути, зададени за деня
 • Проследяване текущо местоположение на доставките в реално време
 • Получаване на индикация при забавена доставка на пратка
 • Изпращане на съобщение за постъпила в call center промяна по пратка
 • Връзка с мобилните устройства на шофьорите и актуализиране на направените промени в реално време
 • Автоматично получаване на информация за променен статус на пратка
 • Автоматично систематизиране на неуспешно доставените пратки
Ръководството за потребителя дава общите правила за работа със ZIGO. При актуализиране функционалностите на системата, своевременно ще бъдат предоставяни указания, отразяващи новостите, разработени в ZIGO.

© 2017 Mapex. Всички права запазени!