Настоящият документ представлява ръководство за потребителя на ZIGO – електронна система за управление на данни, свързани с предоставяните от Office Express куриерски услуги. Основната цел на ръководството е да запознае потребителите, заемащи длъжност „Системен администратор“ с най-важните функции и ресурси и да даде основни насоки, необходими за успешната работа в ZIGO, по-конкретно:  • Навигация в системата
  • Описание на модулите на системата
  • Работа с данните на потребителите на системата
  • Задаване роли и права на потребителите на системата
  • Задаване текущи статуси на потребителите на системата
  • Управление данни на офиси на Office Express
  • Управление на известия
  • Управление данни на GPS устройства
  • Достъп за управление данни на клиентиРъководството за потребителя дава общите правила за работа със ZIGO. При актуализиране функционалностите на системата, своевременно ще бъдат предоставяни указания, отразяващи новостите, разработени в ZIGO.

© 2017 Mapex. Всички права запазени!