Настоящият документ представлява ръководство за потребителя на ZIGO – електронна система за управление на данни, свързани с предоставяните от Office Express куриерски услуги. Основната цел на ръководството е да запознае потребителите, заемащи длъжност „Логист“ с най-важните функции и ресурси и да даде основни насоки, необходими за успешната работа в ZIGO, по-конкретно: • Навигация в системата
 • Описание на модулите на системата
 • Работа с динамична карта
 • Въвеждане и управление данни на поръчки
 • Въвеждане на данни по пътни листа
 • Създаване на оптимално изчислени маршрути за доставка на пратките
 • Достъп до всички маршрути, зададени за деня
 • Проследяване текущо местоположение на доставките в реално време
 • Получаване на индикация при забавена доставка на пратка
 • Автоматично получаване на индикация за постъпила в call center промяна по пратка
 • Актуализиране на маршрутите за доставка
 • Връзка с мобилните устройства на шофьорите и актуализиране на направените промени в реално време
 • Автоматично получаване на информация за променен статус на пратка
 • Автоматично систематизиране на недоставени пратки
 • Управление данни на шофьори
 • Управление данни на клиенти
 • Извеждане на справкиРъководството за потребителя дава общите правила за работа със ZIGO. При актуализиране функционалностите на системата, своевременно ще бъдат предоставяни актуални указания, отразяващи новостите, разработени в ZIGO.
© 2017 Mapex. Всички права запазени!