03

Модул
Проследяване

Модулът за проследяване позволява бързо и лесно да видите местоположението на вашите транспортни средства, точките на тръгване и спиране, както и целия им маршрут.

Видове gps

За правилното и коректно функциониране на ZiGO е необходимо автомобилите да бъдат оборудвани с GPS приемници, които своевременно изпращат данни за местоположението до сървърите на ZiGO. Възможно е използването на други решения за GPS проследяване, като е необходимо ZiGO да има достъп до данните от GPS устройствата.

GPS устройствата, които може да закупите от нас:

Вградена GSM антена;
Вътрешна батерия;
Bluetooth свързаност;
Извличане на GPS позиция на превозното средство;

Demo

ZiGO e Вашето решение за ефективен контрол и оптимизация на управлението на транспортните ресурси, с достъп 24/7
за десктоп или таблет.