04

Модул Търговски
Представители

Модулът ZiGO Трговски Представители е създаден специално за потребностите на бизнеса да проследява задължителните дневни, седмични или месечни посещения на търговци в разпределените към тях обекти.

Характеристики

Автоматизирано планиране на оптимален маршрут,
при зададени критерии:

Брой автомобили/търговски представители;

Множество от дестинации;

Брой и вид стока/цел на посещението.

Контрол и управление на транспортните ресурси, статистика на параметри, като:

Посетени адреси/обекти;

Ръчно зададено минимално фиксирано време за престой на всеки обект;

Изминат път – в километри;

Разход на гориво и консумативи.

Съдържа напълно хармонизирана адресна геобаза данни, структурирана за целите на различни ERP/CRM системи Множество от дестинации;

Предлага информация в реално време;

Навигация на шофьори през мобилни устройства;

Индивидуален подход спрямо Вашите конкретни бизнес; потребности;

Намалява на разходите за гориво с до 30%.

Demo

ZiGO e Вашето решение за ефективен контрол и оптимизация на управлението на транспортните ресурси, с достъп 24/7
за десктоп или таблет.