01

Модул Управление
на транспортната Дейност

ZiGO e yеб базирана облачна услуга с достъп 24/7 за интелигентно решение при планиране, контрол и управление на транспортна дейност.

Характеристики

Автоматизирано планиране на оптимален маршрут, при зададени критерии:

Брой автомобили/шофьори;

Множество дестинации;

Брой и тип товари;

Времеви ограничения;

Приоритет на доставките/заявките;

Стойност и заплащане;

Лесна и адекватна комуникация между всички участници в процеса на транспортната дейност (логистик, шофьор, търговски менджър, търговци, и др.);

Съдържа напълно хармонизирана адресна геобаза данни, структурирана за целите на различни ERP/CRM системи;

Предлага автоматично структуриране на адрес в наличните ERP системи;

Предлага информация в реално време.

Контрол и управление на транспортните ресурси и статистика на параметри, като:

Изпълнени заявки/посетени адреси;

Изминат път – в километри;

Разход на гориво и консумативи;

Средностатистически данни по брой доставки/шофьори;

Навигация на шофьори през мобилни устройства;

Индивидуален подход спрямо Вашите конкретни бизнес потребности;

Намалява разходите за гориво с до 30%

Анализ и
статистики

Благодарение на въведените алгоритми, ZiGO изчислява оптимален маршрут според брой и приоритизиране на пратките, времеви слот за доставка, местоположение и работно време на шофьорите, пикови часове за транспортиране, товароносимост на автомобилите и други допълнителни параметри, като чрез оптимизиране на маршрутите в реално време намалява и разхода за гориво.

Demo

ZiGO e Вашето решение за ефективен контрол и оптимизация на управлението на транспортните ресурси, с достъп 24/7
за десктоп или таблет.