01

Поддръжка

Поддръжката на софтуера, техническата му изправност и възможността за безпроблемна работа са от ключово значение и приоритет за нас.

Ето защо сме осигурили лесен достъп до нашия технически отдел за своевременна намеса при необходимост.

02

Дистанционно
обслужване

Нашата Ticket система е дистанционна форма на контакт с отдел поддръжка. При въпроси и необходимост от съдействие нашият технически отдел е на разположение, като ще Ви предостави подробна обратна връзка.

ВЛЕЗТЕ В СИСТЕМАТА ОТ ТУК

Можете да се свържете с нас по телефона
или на електронен адрес:

 

+359 878 401 662 support@zigo.bg

02

Интеграция

Какви са етапите на интеграцията?

Етапите могат да бъдат различни в зависимост от бизнес процесите във Вашата организация и необходимостта от интеграция с различни ERP/CRM системи.

Основните стъпки през, които се минава са следните:

Доставка и монтаж на GPS оборудване;

Обучение на служителите;

Настройки и първоначално зареждане на данни;

Стартиране на пилотно използване на ZiGO

Допълнителни настройки;

Стартиране с реална експлоатация;

Колко време отнема интеграцията?

Всеки процес на интеграция е уникален и варира според сложността и мащаба на Вашата дейност.

Зависи, както от броя автомобили, с които оперирате, така и от специфичните настройки и разработки, от които може да се нуждае Вашия бизнес. Средно интеграцията отнема между 1 и 5 седмици.

03

Обучение

За ваше удобствство техническият ни отдел е на разположение да осигури целодневен курс на обучение за работа със софтуера.

За повече информация се свържете с нас на:

+359 878 401 662 support@zigo.bg