Zigo

Информация в реално време

Преглед на текущите стойности за деня: брой активни шофьори, доставки, вземания, рекламации, поръчки, изчислени километри и време за изпълнение. Цялата информация е изведена на една страница, даваща резултатите за текущия ден в реално време. Данните се актуализират при всеки променен статус, зададен от шофьор през мобилното си устройство.

Навигация на шофьори през мобилни устройства

Навигация на шофьорите по съставените пътни листа за деня. Директна връзка с логисти и диспечери, отразяване статусите на пратките в реално време. Преглед на изминати и оставащи километри, брой пратки и време за доставка. Отбелязване час и количество на заредено гориво, отбелязване почивки на шофьорите.

Онлайн проследяване

Работа с динамична карта и проследяване текущото местоположение на всеки един шофьор. Преглед на изминати, текущи и оставащи адреси, преглед час на доставка на всяка една пратка, анализ на дневния график и възможност за предотвратяване на евентуални закъснения при доставка на пратките, актуализация на планиран маршрут в реално време, при промяна на обхвата от заявки.

Анализ и статистики

Благодарение на въведените алгоритми, се изчислява оптимален маршрут според брой на пратките, зададените часове за доставка, посочени райони на шофьор, минимален разход на гориво, пикови часове за транспортиране и други допълнителни параметри.

“ За да получават клиентите Ви поръчките си винаги навреме.”