ZiGO Предимства

Софтуерът позволява автоматизиране на процесите по планиране, контрол и управление на транспортната дейност в сектори:
Транспорт, спедиция и логистикаДистрибуция и доставкиБизнеси с автопарк
01

До 30% оптимизация на
разходите за гориво

02

Собствена адресна база данни

03

Информация в реално време

04

Навигация на шофьора през
мобилни устройства

05

Онлайн проследяване

06

Съобразява ограниченията
за обем/товароносимост на
превозното средство

07

Възможност за наблюдение и автоматично генериране на справки, статистики, пътни листа и отчети, съхранение на данни

08

Позволява интеграция с
различни CRM/ЕRP системи

09

Възможност за модификации и настройки спрямо потребностите на клиента

10

Намалява разходите за гориво, чрез автоматизиран оптимален подход при решаването на транспортните задачи

11

Разпределение на шофьори по зададени критерии: местоположение, работно време, текущи заявки за изпълнение, приоритизиране на пратките, времеви слот за доставка и т.н.

12

Подобрява двупосочната комуникация между участниците в транспортния процес

13

Спестява от времето за обучение на нови служители

14

Позволява актуализация на планиран маршрут в реално време

15

Цялостно оптимизира процеса на транспорт и доставка